Могилата край с. Свирачи

Голямата могила при с. Свирачи  се намира на 6 км югозападно от Ивайловград и близо до античната вила “Aрмира”. Тя е разположена на хълма, източно от селото. Мястото за нейното издигане е било специално избрано с добра видимост от долината край вилата. От самата могила пък се вижда цялата околност във всички посоки.

Голямата могила при с . Свирачи е една от най–големите в България от римска епоха. Тя е с диаметър около 60 м. и е била с оригинална височина от около 18-20 м. Цялостно бе разкрита каменната й конструкция,  която опасва могилата като много здрав каменен пръстен. Каменното съоръжение е уникално творение на древната архитектура по българските земи. Върху масивна основа е била изградена сложна стъпаловидна конструкция.

Могилата е била издигната като могила-мавзолей  за един от първите владетели на вила “Армира”, но е била използвана като вечно жилище за негова наследница. Нейният гроб бе открит високо в насипа, с богат инвентар, дарове и любими лични вещи на погребаната. Гробът датира от първата четвърт на II век сл. Хр.

В насипа на могилата бяха открити останки от още един по–късен гроб. Такъв бе намерен и край основата на могилата в нейната югозападна част.

Related Posts

thumbnail
hover

Църквата в село Долно Луково

  Това е  една от най-старите български църкви в община Ивайловград. Обявена е за архитектурен паметник на културата с местно значение....

  • Публикувано от admin
thumbnail
hover

ВЕЦ Ивайловград

Каскада “Арда” е система от големи язовири, изградена в едно поречие с обща водосборна площ 5128 км2, включваща три големи хидро...

  • Публикувано от admin
thumbnail
hover

Средновековна крепост ” Лютица”

Крепостта Лютица  се намира в Източните Родопи на 6 км югозападно от Ивайловград. В близост до нея е изоставеното днес село Рогозово. Лютица...

  • Публикувано от admin